Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is van primair belang. Orde en netheid, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, onderhoud van groot en klein materieel en te volgen instructies en procedures dragen bij tot een efficiënte en veilige werf.

De medewerkers worden opgeleid om hun taken en verantwoordelijkheden goed en correct uit te voeren. Er wordt continu geïnvesteerd in technieken, uitvoeringsmethoden en materieel om de veiligheid van de arbeidsomstandigheden te bewaken en te verbeteren.

Groep Stadsbader-Deckx werkt sinds 1999 conform VCA**. Deze veiligheidscertificatie staat onder controle van een certificatie-instelling. Jaarlijks worden diverse werven doorgelicht en gecontroleerd.