Topografie - Landmeters

Topografie - Landmeters

De eigen landmeetkundige dienst volgt wegenis-, riolerings-, bouw- en milieuprojecten op met betrekking tot topografie. Dit omvat de studie en voorbereiding van de aangewezen werven, plaatsbeschrijvingen, meet- en uitzetwerk, het opmaken van as-built plannen en het uitrekenen van oppervlaktes en hoeveelheden. De landmeter wordt in elke fase van een werk betrokken, en garandeert een maximale flexibiliteit naar opdrachtgever en uitvoering toe.

Hiervoor beschikt Deckx over een reeks moderne toestellen die de landmeter toelaten efficiënt zijn taak uit te oefenen. Ook het programmeren van machines op de werf die door middel van GPS-systeem of totaalstation automatisch gestuurd worden behoort tot de taken.

Een goede en snelle wisselwerking tussen landmeter, werfleiding en projectleiding zorgt voor een continue opvolging en optimalisering van het bouwproces.