Milieu

Saneringen bodem

Saneringen bodem

De afdeling Milieu richt zich sinds 1997 op het uitvoeren van bodem- en grondwatersaneringen voor zowel overheidsinstanties als private ondernemingen. Voor elk type bodemverontreiniging biedt Deckx de meest geschikte saneringstechniek aan: van klassieke ontgraving tot de meest innovatieve in-situtechnieken.

Bodemsanering is een complexe materie waarbij steeds de nodige aandacht wordt besteed aan volgende aspecten:

Civiel-technische aspect

Stabiliteit, aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur, verkeerssituatie

Hydrogeologische aspect

Grondtextuur, grondwatertafel, bemaling, aanwezigheid van een drijflaag, nasanering

Milieutechnologische aspect

Aard, ernst en dimensies van de verontreiniging.

Er wordt steeds de nodige efficiëntie en flexibiliteit aan de dag gelegd om de hinder voor de opdrachtgever zo veel mogelijk te beperken.