Milieu

Grondbank Grondbank

Grondbank

De afdeling Milieu specialiseert zich tevens in het beheer van het grondverzet voor Deckx en Stadsbader. Bij de opstart van een project wordt een inschatting gemaakt van de
grondoverschotten of -tekorten, de milieuhygiënische en bouwtechnische kwaliteit en het budget, zodat er tijdig gezocht kan worden naar rendabele oplossingen. Afgegraven en uitgegraven gronden worden ter plaatse hergebruikt, tussengestockeerd of rechtstreeks afgevoerd. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de grondverzetregelgeving en het ketenzorgsysteem. Deze regelgeving bepaalt hoe met uitgegraven grond dient omgegaan te worden.

Grondoverschotten worden - afhankelijk van hun milieuhygiënische en bouwtechnische kwaliteit - o.a. gebruikt voor:

  • Aanvullen van bouwputten
  • Ophogen van (Iandbouw)terreinen
  • Opvullen van groeves
  • Aanleg van taluds, bermen of landhoofden
  • Aanleg van geluidswallen
  • Aanvullen van sleuven
  • Fundering onder wegen, parkings, vloerplaten ...


De afdeling Milieu beheert het interne grondverzet, maar biedt ook oplossingen voor externe grondverzetsproblematieken.